ForskningForskning af høj kvalitet i kommunikation i sundhedsvæsenet er med til at etablere den nødvendige grundlæggelse for den kliniske kommunikation.

Selskabet ønsker at:

  • Fremme udviklet af kommunikationsforskere og deres forskningskompetencer
  • Understøtte forskernetværk og samarbejder om større tværgående forskningsprojekter
  • Afholde forskningsworkshops og -temadage

Kommissorium for forskningsområdet

Kommunikationstræning af sundhedsprofessionelle

Review om empati