Nyt netværk for kommunikationsundervisere

Et netværk for undervisere i kommunikation er nu en realitet.

Netværkets første møde blev afholdt den 29.1.2019 på UCL i Odense. Mødet resulterede i etablering af en arbejdsgruppe, der har til opgave at sikre kompetenceudvikling for selskabets kommunikationsundervisere via netværkets aktiviteter og være et forum for erfaringsudveksling blandt undervisere i kommunikation for sundhedsprofessionelle og -studerende. 

Hvis du er interesseret i at blive holdt orienteret om aktiviteter i undervisernetværket, så send en mail til Marianne.engelbrecht.lau@regionh.dk