Selskabets nye formand og bestyrelsesmedlemmer

Ovenpå en veloverstået generalforsamling, og valg til bestyrelsen, kan vi med glæde meddele, at Dorte Jeppesen er indtrådt som ny formand for selskabet.

Selskabet vil gerne sende en stor tak til den afgående formand, Jette Ammentorp, for hendes store indsats de forgange år inden for kommunikation i sundhedsvæsenet, herunder etablering af selskabet. Vi glæder os over, at Jette fortsat vil være en tæt samarbejdspartner qua hendes arbejde i pEACH og Center for Patientkommunikation.

Samtidig kan vi offentliggøre tre nye bestyrelsesmedlemmer, foruden genvalg af Marianne Lau, nemlig Anette Nissen Sørensen, samt Lone Holm og Nikoline Ridder Christensen, som suppleanter. Vi ser frem til konstituering af den nye bestyrelse i juni måned, og der vil snarest komme en opdateret beskrivelse af bestyrelsesmedlemmer her på hjemmesiden.