Referat fra generalforsamlingen den 21. april 2021

Den 21. april 2021 afholdte Selskabet generalforsamling virtuelt, hvor der også blev afholdt valg til bestyrelsen.

Læs referatet fra generalforsamlingen