Formandens beretning 2019-20

Formandens beretning for 2019-2020 kan nu læses på denne side.