UddannelseKommunikationsundervisning i sundhedsvæsenet skal udbredes og kvalitetssikres.

I perioden 2018-2020 har bestyrelsen besluttet primært at arbejde for at:

  • Skabe et undervisningsnetværk for udøvende undervisere
  • Understøtte at medlemmernes kommunikative kompetencer øges
  • Definere kriterier for kommunikative kompetenceniveauer

Understøtte, formidle og udbyde uddannelses- & undervisningsaktiviteter

Kommissorium for uddannelsesområdet