ForskningForskning af høj kvalitet i kommunikation i sundhedsvæsenet er med til at etablere det nødvendige grundlag for den kliniske kommunikation.

Selskabet ønsker at:

  • Fremme udviklingen af kommunikationsforskere og deres forskningskompetencer
  • Understøtte forskernetværk og samarbejder om større tværgående forskningsprojekter
  • Afholde forskningsworkshops og -temadage

Kommissorium for forskningsområdet