BestyrelsenJette Ammentorp
Sygehus Lillebælt / Syddansk Universitet
Email: Jette.ammentorp@rsyd.dk
Jettes Linkedin-profil

Jette er uddannet sygeplejerske og har i en årrække arbejdet som oversygeplejerske på Børneafdelingen i Kolding. Hun er nu forskningsleder og professor i Enhed for Sundhedstjenesteforskning og Center for Patientkommunikation på Sygehus Lillebælt og Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

Cand.scient.san. 2002; ph.d. 2007.                            

Jette har initieret en række forskningsprojekter med det formål at forbedre kommunikationen mellem sundhedspersonalet og patienterne, bl.a. kommunikationsprogrammet ’Klar tale med patienterne’. Hun er medforfatter på bogen ’Den gode patientsamtale’.

Særlige interesseområder: Patientinvolvering, helbredende patientkommunikation, effektmålinger af kommunikationstræning og implementering af forskning i klinisk praksis.

Jette er formand for selskabet og særligt ansvarlig for aktiviteter vedrørende forskning.


Marianne Jensen (RN, SD, MPH)
Regionshospitalet Randers
Email: MAMJEN@rm.dk 
Mariannes Linkedin-profil

Marianne er Sygeplejefaglig Direktør. Hun har gennem de seneste 25 år været leder i det midtjyske sundhedsvæsen, og hun er ikke i tvivl om, at de største udfordringer, sundhedsvæsenet står overfor, handler om kommunikation og patientinddragelse.

Hun har stor interesse for patientrettigheder, patientinvolvering, faglig kvalitet og kommunikation mellem patient/pårørende og sundhedsprofessionelle, samt kommunikation sundhedsprofessionelle imellem.

Marianne er ansvarlig for selskabets undergruppe vedrørende arrangementer.


Lilli Sørensen
Overlæge, kvalitets- og forbedringskonsulent, Sygehus Lillebælt
Email: Lilli.soerensen@rsyd.dk
Lillis Linkedin-profil

Lilli er overlæge og speciallæge i ortopædkirurgi. Hun er desuden diplomlæge i idrætsmedicin, certificeret coach og underviser på kommunikationskurset Klar Tale for Patienterne på Sygehus Lillebælt. Medlem af styregruppen for Eksistentielle Samtaler.

Interesseområder: Eksistentielle samtaler, teambuilding, motivation.

Lilli er kasserer i selskabet og er en del af undergruppen vedrørende arrangementer.


Helle Petersen
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Email: post@hellepetersen.dk
Helles Linkedin-profil

Helle er cand.mag. i dansk og europæiske studier, ph.d. og MPO. Hun har specialiseret sig i ledelses- og forandringskommunikation og rollen som rådgiver. Hun har været erhvervsforsker og leder i Novo Nordisk, selvstændig konsulent, forskningsgruppeleder og lektor i strategisk kommunikation og arbejds- og organisationspsykologi på Roskilde Universitet og er nu ansat som underviser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Helles forskningsfelt er forandrings- og hospitalskommunikation og rollen som rådgiver. Hun har en tværfaglig tilgang med strategisk kommunikation og psykodynamisk organisationspsykologi og har lavet aktionsforskning på hospitalsafdelinger siden 2004 og udgivet flere bøger herom, bl.a. ”Det kommunikerende hospital” og ”Forandringskommunikation”. Seneste forskningsprojekter omhandler patientkommunikation i psykiatrien, implementering af retningslinjer for kommunikation med patienter og pårørende på geriatrisk afdeling og sammenhængen mellem personalets indbyrdes kommunikation og patientoplevelser.

Særlige interesseområder: Udvikling af kommunikationskulturen på hospitalsafdelinger, følelser i sundhedskommunikation og sammenhængen mellem personalets indbyrdes kommunikation og patienttilfredshed.

I bestyrelsen har Helle særligt ansvar for kommunikationsstrategi.

Marianne Lau
Region Hovedstadens Psykiatri
Email: Marianne.engelbrecht.lau@regionh.dk
Mariannes Linkedin-profil

Marianne er speciallæge i psykiatri og overlæge i Region Hovedstadens Psykiatri. Hun har frem til januar 2017 været leder af Forskningsenhed og Kompetencecenter for Psykoterapi, Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Nu er hun tilknyttet samme sted som seniorforsker.

Hun har undervist i kommunikation i sundhedsvæsenet i mere end 25 år, udviklet undervisningskoncepter og manualer for kommunikationskurser i Sundhedsvæsenet både for læger og tværfagligt personale og uddannet mere end 200 kommunikationsundervisere indenfor de somatiske specialer. Hun er medforfatter på bogen ’Den gode patientsamtale’.

Interesseområder: Kommunikationsundervisning i bred forstand, herunder uddannelse af undervisere i kommunikation (Calgary Cambridge metoden), supervision af kommunikationsundervisning og udvikling af undervisningskoncepter og programmer.

Marianne er næstformand i selskabet og særligt ansvarlig for aktiviteterne vedrørende uddannelse og forskning.


Annegrethe Nielsen
Københavns Professionshøjskole
Email: sks.bestyrelse.kasserer@gmail.com
Annegrethes Linkedin-profil

Annegrethe er uddannet kandidat i kommunikation og datalogi fra Aalborg Universitet i 1994 og ph.d. i uddannelsesforskning fra Roskilde Universitet i 2005. Ansat som lektor på jordemoderuddannelsen på University College Nordjylland og siden 2018 på sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Annegrethe har arbejdet med undervisning i kommunikation i sundhedssektoren i 20 år og undervist forskellige faggrupper, både i grunduddannelser og efteruddannelsesregi. Hun er desuden aktiv som medlem af komiteen for undervisning i International Association for Communication in Healthcare (EACH).

Særlige interesseområder: Kommunikationsundervisning og træning af kliniske kommunikationsfærdigheder, patientsamarbejde og fælles beslutningstagen, aktionsforskning og praksisnært udviklingsarbejde, samt problemstillinger knyttet til brug af teknologi.

Annegrethe er kasserer for selskabet og særligt ansvarlig for aktiviteter vedrørende uddannelse.


Juliane Dinesen
Tandsbjerg Lægehus, Sønderborg
Email: sjdinesen@hotmail.com
Julianes Linkedin-profil

Juliane er speciallæge i almen medicin og har fungeret som praktiserende læge siden 2011. Uddannet kommunikationsunderviser i sundhedsmedicin efter Calgary Cambridge-metoden i 2005. Har undervist læger postgraduat og været ansvarlig for kommunikationsundervisningen i den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2010-13. Har siden 2013 siddet i baggrundsgruppen for kommunikation i Lægeforeningen. Fungeret som konsulent i Lægeforeningen på forskellige kommunikationskurser og temadage. Undervist borgere med anden etnisk baggrund end dansk i sygdom og sundhed. Har desuden uddannet mere end 60 kommunikationsundervisere til Klar Tale-projektet på Sygehus Lillebælt og til den postgraduate undervisning for læger. Medforfatter på bogen ”Den gode patientsamtale”

Interesseområder: Kommunikationsundervisning, herunder uddannelse af kommunikationsundervisere.

Juliane er særligt ansvarlig for selskabets undergruppe vedrørende uddannelse.