Referat fra generalforsamlingen d. 6. juni 2019

D. 6. juni 2019 afholdt Selskabet generalforsamling på Hotel Nyborg Strand, hvor der også blev afholdt valg til bestyrelsen. 

Referatet fra generalforsamlingen kan læses her.