Workshop om sygdomsmetaforer: Nye metoder til god patientkommunikation

Workshoppen, som afvikles d. 15. september 2020 på Bispebjerg Hospital, bliver en uddybning af det oplæg, Dorte Lund havde på vores fælles konference d. 26. september 2019, ”Ord kan fange eller frigøre” i Nyborg.

Workshoppen er gratis, men kræver tilmelding. Du kan tilmelde dig via Region Hovedstadens kursusportal på følgende links:

Ansatte i Region Hovedstaden

Ansatte i øvrige regioner

Se beskrivelse og program