Temadag: Når skærmen bliver en del af dialogen

Den 23. juni 2017 kl. 09.30 - 14.00
Sted: Auditoriet på Vejle Sygehus, Beriderbakken 4, Bygning S1
 

Dagen indledes med kaffe og rundstykker fra 9.00 – 9.30. Derefter er der oplæg med efterfølgende dialog:

  • Nyt fra Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet / nyt fra EACH v/ formand Jette Ammentorp, professor
  • Nye visuelle kommunikationsformer v/ Lise Lund Elsberg, Afdelingssygeplejerske, Innovationsagent & Pia Gitte Larsen, Specialeansvarlig sygeplejerske, Innovationsagent, Regionshospitalet Randers
  • Patient og psykolog i cyberspace. Kan fjern-behandling blive nært? v/Ellen Stenderup, specialpsykolog og teamleder, supervisor og specialist i psykoterapi, Psykiatrien i Region Syddanmark

Frokost og netværk kl. 11.30 – 12.30

  • Patientens tavle som redskab til at fremme patienternes deltagelse i stuegang v/Helle Poulsen Klinisk sygeplejespecialist, Sygehus Lillebælt
  • De første skridt til en strategi for selskabets kommunikation v/bestyrelsesmedlem Jens Kristian Pedersen, konsulent og partner i Public Funk

Temadagen afsluttes kl. 14.00