Temadag i Selskabet d. 1. december 2017

Selskabet holder sit næste temamøde d. 1. december 2017, hvor temaet bliver ’Interkollegial kommunikation’

Læs nærmere om tid, sted, program og tilmelding her.