Kursus i Narrativ Medicin: Redskaber til at styrke relationer til patienter/borgere og pårørende

Har du interesse i at træne din evne til lydhørhed og refleksion, så dine patienter og borgere i endnu højere grad føler sig hørt, forstået og inddraget?

Målgruppen er alle sundhedsprofessionelle, inkl. læger, som er ansat på hospitaler, i kommuner og almen praksis. I kan med fordel deltage 2 eller flere fra samme arbejdsplads, da det viser sig at have en god effekt på kursusudbytte og implementering i egen praksis.

Læs nærmere om kurset, som afholdes d. 29. oktober 2020 på Gentofte Hospital.