Generalforsamling 2021

Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet afholder Generalforsamling

21. april 2021 kl. 19.00 - 21.30

I tilknytning til Generalforsamlingen bliver et fagligt oplæg, og bestyrelsen præsenterer forslag til mission og strategi for SKS.

Generalforsamlingen afholdes virtuelt.

Invitation og program kan læse her.

Mission og strategi for 2021-2022 kan læses her.

Formandens beretning kan læses her.

Kommissorium - Arrangementsgruppen.

Kommissorium - Forskningsgruppen.

Kommissorium - PR gruppen.

Kommissorium - Uddannelsesgruppen.